Kurumsal Teknik Servis & Network Çözümleri...

Ağ Yönetimi

AĞ YÖNETİMİ

Ağ Yönetimi Nedir?

Kurumlarda, işletmelerde, firmalarda ve daha birçok alanda LAN ve WAN altyapısına bağlı olarak çalışan tüm cihazların, tek bir elde toplanması ve bu el üzerinden hem yönetilmesi hem de kontrol edilmesi ağ yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede kurum ya da kurumda bulan ve bu ağa bağlı olan tüm aktif cihazların yapıları, dökümleri, adetleri, uzaktan bağlantıları, uzaktan erişim, yönlendirme, analiz ve raporlama gibi birçok konuda katkı sağlamaktadır. Günümüzde orta ve büyük ölçekli işletmelerde söz konusu yönetim fazlasıyla görülmektedir. Ancak bazı küçük ölçekli işletmelerde de görüldüğü olmaktadır. Bu nedenle oldukça fazla bir şekilde tercih edilmektedir.

Ağ Yönetimi Kategorileri

Ağ yönetimini bir başlık altında toplamak pek mantıklı bir fikir değildir. Bu nedenle ağ yönetimi için birden fazla alt başlık bulunabilmektedir. Bunun için sizlere yönetimi kategorileri hakkında bilgi vermek istedik. Fault olarak bilinen ve dilimizde telaffuzu hata yönetimi olarak anılan yönetim, ayar yönetimi, kullanım oranı, faturalandırma yönetimi, performans yönetimi ve güvenlik yönetimi gibi farklı farklı dallara ayrılan birçok ağ yönetiminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dalların ayrılması ve ağ yönetiminin dalları olarak nitelendirilmesi, iş bölümü ya da diğer alanlarda çeşitli kolaylıklar sağlayan önemli bir noktadır. Bunun yanı sıra bu yöntemlerin tek tek ayrıcalıklı durumları ve açıklamaları bulunmaktadır.

Hata Yönetimi

Hata yönetiminin başlığı ile alakadar bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada genel olarak kullanıcıların hataları ya da diğer hatalar en kısa sürede tespit edilmektedir. Ağ bileşenlerinin izlenmesi ve nagios- sunucu ve servis hizmetleri izlenmesi ön plana çıkmaktadır. Çeşitli eklentilerin yazılması da söz konusu olabilmektedir. Basit yollar ile fazlasıyla bilgi edinebilmektedir. Günlük kayıtların toplanması ve bu kayıtların incelenerek, hataların ortaya çıkarılması yine hata yönetimi konusunda ön plana çıkmaktadır. Öte yandan hata yönetimi döngüsü de diğer bir konudur ve yeni, açık, çözüldü ve kapalı gibi aşamalardan oluşmaktadır. Teknik ekibin kendi içindeki iletişimin sağlanması, tüm hataların yönetimi esnasında kayıt aşamaları ve hali hazırda servis alınan dış teknik ekipler ile diyalog halinde olmayı sağlar.

Ayar Yönetimi

Bu yönetim konusunda ise bazı adımlar kayıt altına alınmaktadır ve sürekli olarak raporlama gerektirmektedir. Çünkü birçok işlem değişiklik ya da yapılanma üzerinedir ve bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir. Ağa bağlı olan cihazların ve diğer servislerin ayar dosyalarının içinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınmak zorundadır. Bu şekilde ise ayar dosyalarının saklanması ve kötü senaryolarda geri dönüşümü sağlanmaktadır. Çeşitli basit yöntemler ile sağlanabilmesi mümkündür. Bunun için bir takım kodlar kullanılabilir. Öte yandan sürüm yönetimi sistemleri sayesinde ayar yönetimi gibi bir konuya dair CVS veya SVN gibi sistemlerde kullanılarak, sorun ortadan kaldırılabilir.

Kullanım Oranı Yönetimi

Bu yönetim biçimi genel olarak anahtarlama cihazı portlarının ya da bağlantı için gerekli olan linklerin kullanım oranlarına dair bilgilerin düzenli ve sistemli olarak kayıt altına alınması, bunun yanı sıra tüm bu işlemlere dair grafiklerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kullanım oranı yönetimi konusunda hataları kim, ne ölçüde ve ne amaçla kullanmış sorularının cevaplarının bulunması için kullanılır. Ortaya çıkan faturaların doğruluğu, ağ bağlantısı için servisler ve diğer kontroller için kullanılmaktadır. Ağ içinde bulunan tüm trafik akışının şema olarak bilgisini verir. Bu nedenle ağ yönetimi konusunda en önemli konulardan biri kullanım oranı yönetimidir ve bu nedenle birçok işlem kayıt altına alınır.

Performans Yönetimi

Ağa bağlı olan tüm cihazların ve servislerin genel olarak grafiksel bir biçimde performanslarını kayıt altına alan bir yönetim biçimidir. Bu nedenle eksik noktaların belirlenmesi ve bu konuda çeşitli adımlar atılması için performans yönetimi son derece büyük bir rol oynamaktadır. Paket kaybı, gecikme, CPU yükü, ısı, disk kullanımı gibi her türlü konu performans yönetiminin içerisinde yer almaktadır. Tüm bu noktalar kayıt altına alınmaktadır.

Güvenlik Yönetimi

Ağın temel güvenlik ve diğer konularını ele almaktadır. Ağa bağlı olan cihazların güvenliği, hali hazırda bulunan güvenlik yazılımları, ağ trafiği güvenliği gibi birçok konu hem detaylandırılmaktadır hem de rapor edilmektedir. Bu nedenle güvenlik yönetimi konusu da ön plana çıkmaktadır.